Mardin ��evre Yolu Et��t ve Proje Dan����manl��k Hizmet Al��m�� ����i

DEVAM EDEN PROJELER > Karayolları, karayolu köprü ve tünelleri

Proje Adı :

Mardin Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Proje İçeriği :

 :

Mardin Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi Kapsamında 39 Km Uzunluğundaki Güzergahta Topoğrafik Harita Yapımı, Hidrolik Etüt Yapılması, Zemin Etütlerinin (Sondaj, Arazi ve Laboratuvar Deneyleri) Yapılması ve Raporlanması, Jeoleojik jeotrkn,k raporun hazırlanması, geoteknik raporun hazırlanması, üstyağı raporunun hazrlanmsı, Yol Kesin Projelerinin Hazırlanması, Dreanaj Kesin Projelerinin Hazırlanması, 13 Adet Farklı seviyeli kavşak kesin projelrinin hazırlanması,  44 Adet köprünin  kesin projelerinin hazırlanması, 4 Adet Tünel kesin projelerinin Hazırlanması, Peyzaj ve Trafik Projelerinin Hazırlanması, Metraj ve İhale Dosyasının Hazırlanması  

Sektör :

Hizmet :

İşveren :

Karayolları Genel Müdürlüğü

Geri