Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Hızlı Demiryolu

ÖNE ÇIKAN PROJELER >

Proje Adı :

Kırşehir-Aksaray-Ulukışla Hızlı Demiryolu

Proje İçeriği :

200 Km Uzunluğundaki Çift Hatlı Hızlı Demiryolu Hattının 1/25000 Ölçekli Güzergah Araştırması ve Amenejman Etüdü, 1/2000 Ölçekli Fotogrametrik Harita Yapımı, Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması, Güzergah Üzerinde Gerekli Sondaj (13,000 m) ve Laboratuvar Deneylerinin Yapılması, Tüneller, Köprüler, İstinat Duvarları Gibi Sanat Yapıları İle İstasyon Tesislerinin Demiryolunun Teknik Şartnamelerdeki Esaslara Göre Projelerinin Yapılması, Üst Yapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomunikasyon Projelerinin Yapılması, Güzergahın ÇED Raporu, Fizibilite Etüdü, Keşif ve Metrajları İle İhale Dosyasının Hazırlanması

Sektör :

Ulaşım -Demiryolları

Hizmet :

Mühendislik ve Tasarım

İşveren :

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü

Geri